In de media is volop aandacht voor de problematiek die windturbines met zich mee brengen. 

De meest relevante informatie delen we met u middels  linken onder de kop "Informatie uit de media" hiernaast.