Citaat uit MER (Milieu Effect Rapportage):

"Dit milieueffectrapport (MER) gaat over de plannen voor de aanleg van een windpark in het gebied rondom Swifterbant in Flevoland. Momenteel staan daar 74 windturbines die op korte of langere termijn aan vervanging toe zijn". 

Bovenstaande tekst is volledig onjuist en erg misleidend. De te saneren molens staan niet rondom Swifterbant maar alleen in het buitengebied richting Lelystad. Na uitvoering van het plan van SwifterwinT is Swifterbant omsingeld door windmolens zo hoog als wolkenkrabbers.