Windbrekers Swifterbant

Zorgen over Windplanblauw

Windbrekers Swifterbant is ontstaan uit een groep mensen uit Swifterbant die zich ernstig zorgen maakt over de plannen van de initiatiefnemers en participanten die zich hebben verenigd onder de naam "Swifterwint" (Windplanblauw). Er zullen rond Swifterbant 61 reusachtige windturbines geplaatst worden van 213 en 248 meter hoog. Van deze turbines zijn er 5 op een dusdanig korte afstand van ons dorp gepland dat meer dan 700 gezinnen ernstige hinder zullen ervaren door slagschaduw, obstakelverlichting en/of geluid.

De Windbrekers hebben inmiddels meerdere acties ondernomen om deze plannen aan te passen.

De Stichting

Sinds 18 mei 2020 hebben de Windbrekers Swifterbant zich geformaliseerd in een stichting. Stichting Windbrekers Swifterbant, geregistreerd bij de KvK onder nummer 78080843.

De Stichting heeft ten doel het voorkomen van hinder door windturbines op land in de gemeente Dronten en met name rond het dorp Swifterbant en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk  kan zijn. De stichting komt op voor de belangen van inwoners van het gebied die vinden dat er onvoldoende is gekeken naar de negatieve gevolgen voor mens en omgeving.

Stichting Windbrekers Swifterbant tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het geven van objectieve voorlichting over windenergie en de gevolgen voor o.a. de gezondheid;
  • het bijstaan van bewoners die zich verzetten tegen de plaatsing van windmolens nabij Swifterbant;
  • het ondersteunen met voorbeelden van bijv. planschadeverzoeken of vermindering WOZ;
  • het zelfstandig en/of namens belanghebbenden aangaan van juridische procedures binnen de beschikbare mogelijkheden;
  • het aanwenden van alle overige wettige middelen, welke het bereiken van het gestelde doel kunnen dienen.