Uitspraak rechter (17-2-2023):

Windturbines Windplan Blauw in strijd met Europees recht.

De vergunningen die de gemeente Dronten in 2018 heeft verleend voor het nieuwe Windplan Blauw zijn met de kennis van nu in strijd met Europees recht. Toch blijven deze vergunningen nu voorlopig gelden en mag het windpark in gebruik genomen worden. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, in een door WIndbrekers Swifterbant aangespannen zaak tegen de gemeente Dronten. 

De rechtbank vindt dat er op dit moment nog geen reden is om de vergunningen in te trekken of op te schorten, vooral omdat volgens de planning van de regering begin 2024 de nieuwe regels mét milieubeoordeling zullen gelden. Omdat deze periode relatief kort is, vindt de rechtbank dat de tijdelijke regels als ondergrens wel blijven gelden in de tussentijd. Dit ondanks dat de rechter oordeelt  dat deze ‘tijdelijke overbruggingsregeling’ óók in strijd is met het Europees recht. Hiervoor hadden exploitant Windplan Blauw en de gemeente Dronten ook een milieubeoordeling moeten maken.

De rechtbank benadrukt wel dat dit oordeel geldt bij de huidige stand van zaken. Als de regering haar planning niet haalt of als er nieuwe rechtspraak komt, dan moet de gemeente opnieuw naar de zaak kijken. En bij een nieuwe beoordeling kan de bestuursrechter in de toekomst mogelijk tot een andere uitkomst komen.

Lees meer >

 


Windbrekers Swifterbant

Zorgen over Windplanblauw

Windbrekers Swifterbant is ontstaan uit een groep mensen uit Swifterbant die zich ernstig zorgen maakt over de plannen van de initiatiefnemers en participanten die zich hebben verenigd onder de naam "Swifterwint" (Windplanblauw). Er zijn bij Swifterbant inmiddels 61 reusachtige windturbines geplaatst (of in aanbouw) van 213 en 248 meter hoog. Van deze turbines zijn er een aantal op een dusdanig korte afstand van ons dorp geplaatst dat inwoners ernstige hinder kunnen ervaren door slagschaduw, obstakelverlichting en/of geluid.

De Windbrekers hebben inmiddels meerdere acties ondernomen om deze plannen aangepast te krijgen.


De Stichting

Sinds 18 mei 2020 hebben de Windbrekers Swifterbant zich geformaliseerd in een stichting. Stichting Windbrekers Swifterbant, geregistreerd bij de KvK onder nummer 78080843.

De Stichting heeft ten doel het voorkomen van hinder door windturbines op land in de gemeente Dronten en met name rond het dorp Swifterbant en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk  kan zijn. De stichting komt op voor de belangen van inwoners van het gebied die vinden dat er onvoldoende is gekeken naar de negatieve gevolgen voor mens en omgeving.

Stichting Windbrekers Swifterbant tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het geven van objectieve voorlichting over windenergie en de gevolgen voor o.a. de gezondheid;
  • het bijstaan van bewoners die zich verzetten tegen de plaatsing van windmolens nabij Swifterbant;
  • het ondersteunen met voorbeelden van bijv. planschadeverzoeken of vermindering WOZ;
  • het zelfstandig en/of namens belanghebbenden aangaan van juridische procedures binnen de beschikbare mogelijkheden;
  • het aanwenden van alle overige wettige middelen, welke het bereiken van het gestelde doel kunnen dienen.