Onderstaande afbeelding geeft de hoogte van de toekomstige windturbines weer.


Milieu Effect Rapportage (MER)

Uit de Milieu Effect Rapportage (MER) blijkt dat de windmolens overlast voor de inwoners van Swifterbant zullen veroorzaken. De dorpskern Swifterbant zal overlast krijgen in de vorm van geluid en slagschaduw, naast horizonvervuiling en lichtvervuiling (zie de tabel).

Toch is Windplanblauw van plan de vijf molens tegen het dorp te plaatsen. 

Slagschaduw
In het slagschaduwonderzoek is gekeken naar de duur van slagschaduw op gevoelige objecten (zoals woningen). Het voorkeursalternatief veroorzaakt slagschaduwhinder boven de norm voor 772 gevoelige objecten. 

Geluid
Voor elke woning is de geluidsbelasting op de gevel getoetst. Uit het MER onderzoek blijkt dat zonder het toepassen van de reducerende maatregelen op meerdere punten niet aan de geluidsnorm kan worden voldaan. 

Bron tabel en afbeelding: Milieu Effect Rapportage Windplan BlauwNederland als harde schijf
- Zondag met Lubach

Het grootste windmolenpark op land, maar niet voor 'onze' stroom

Het grootste windmolenpark op land is geopend, in de Wieringermeer. Het park zou bijna 400.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien, maar in plaats daarvan gaat de stroom grotendeels naar internationale datacentra (zoals Microsoft), die Nederland maar al te graag binnenhaalt. Om vervolgens groene stroom (certificaten) te 'kopen' in Denemarken. Snapt u het nog? Kijk hiernaast de uitzending van Arjen Lubach, waarin hij hier uitgebreid op ingaat.