Roelof Siepel  (©maartenheijenk.nl)

Wethouder kritisch over planvorming windparken: „Eerder gesprek moeten aangaan”

di 24 nov 2020, 7:30 

 

DRONTEN - De vergunningen voor zowel Windplan Blauw als Windplan Groen zijn verleend. De initiatiefnemers bereiden zich voor op de bouw. Het betekent dat ook de rol van de gemeente verandert. Aan wethouder Roelof Siepel de vraag: hoe kijkt u terug op de ruimtelijke procedures?

 

Voor de gemeente Dronten startte de voorbereidingen voor de windparken vier jaar geleden met het vaststellen van het zogenaamde ‘Regioplan’: „Met de instemming met dat Regioplan heeft de gemeente ervoor gekozen om windenergie in de gemeente Dronten te faciliteren.”

Daarna zijn alle procedures doorlopen en volgens Siepel is dat goed gegaan, alhoewel de gemeente voor beide windplannen wel bezwaarschriften indiende bij het Rijk. Uiteindelijk heeft ook de Raad van State vastgesteld dat er op de procedures nauwelijks iets viel aan te merken.

Had anders gekund

Toch erkent de wethouder - sinds anderhalf jaar portefeuillehouder windenergie - dat het anders had gekund: „We hadden veel eerder het gesprek met de inwoners van onze gemeente moeten aangaan over wat staat er te gebeuren. Daar heb ik al eerder van gezegd: met terugwerkende kracht had ik dat liever anders gedaan.”

Het is de vraag of het tot andere uitkomsten had geleid. Wethouder Siepel: „We hebben heel bewust gekozen voor windenergie. In de toekomst zal heel Flevoland zich blijven positioneren als producent van duurzame energie. Of dat dan met wind of met zon is, we hebben van hoe het gegaan is rond deze windmolenplannen zeker geleerd.”