Swifterbant, 16 april 2019
 
Beste dorpsgenoot in het buitengebied van Swifterbant en deelnemer aan de windvereniging SwifterwinT,
 
In 2017 werd door de provincie en gemeente een regioplan voor Flevoland aangekondigd. Dit plan bleek niets te maken te hebben met de herinrichting van de polder, maar met de komst van een nieuw windmolenpark rond Swifterbant. Wij begrijpen dat dit voor veel agrariërs een kans is om een zeker inkomen te verwerven. Wat ons zeer verbaast is dat de vereniging naast alle nieuwe molens in het open landschap ook vijf enorme molens (214 m, de Euromast is 185m) zo dicht aan de westkant bij het dorp wil plaatsen. Terwijl uit het MER-rapport blijkt dat de overlast door slagschaduw, (infra)geluid, nachtelijke verlichting en visuele onrust voor honderden woningen te hoog is. Langzaam wordt duidelijk hoe hoog deze windmolens wel niet worden en wat de plaatsing betekent voor de leefbaarheid, groei en vitaliteit van het dorp.
 
De mogelijkheid om de vijf molens, die (te) dicht bij het dorp gepland staan, naar de Kamperhoekweg te verplaatsen - de locatie die als alternatief is onderzocht met eenzelfde opbrengst of zelfs meer - werd afgewezen, omdat er voor deze locatie geen politiek draagvlak zou zijn. Bijna 800 huishoudens tekenden een petitie om de vijf molens niet te plaatsen, niet in/bij het bos maar zeker ook niet zo dicht bij het dorp.  Leden van Dorpsbelangen Swifterbant hebben zich destijds aangemeld voor overleg met SwifterwinT. Helaas werd hen bij de 2de vergadering al meegedeeld dat alles al op 22 februari 2018 was goedgekeurd. 
Kan SwifterwinT iets leren uit het eerste windmolenproject dat wellicht het benoemen waard is? De eerste keer dat er windmolens werden geplaatst deden sommige agrariërs dat zodanig dat de buurman geen windmolen meer kon plaatsen en zich daaraan enorm ging storen. Door dit gebrek aan overleg ontstonden vetes tussen buren die ook nu nog wel eens boven komen drijven. Toen werd de tweespalt door de plaatsers van de molens veroorzaakt en bleek geld belangrijker dan goede verhoudingen. Daar zouden we als mededorpsbewoners en buren van moeten leren. Wilt u dat dit weer gebeurt tussen dorpsgenoten?
 
Dorpsbelangen Swifterbant heeft door inspreken op een raadsvergadering nogmaals haar zorg voor verstoring van het leefmilieu en de sociale cohesie in het dorp naar voren gebracht. Na overleg met wethouder Ton van Amerongen is duidelijk dat er voor aanpassing van dit voor de dorpelingen zo ongunstige plan twee mogelijkheden zijn:
 
1. De Raad van State keurt de ingediende bezwaren goed en verbiedt plaatsing van de molens RD01 t/m RD05.
 
2. De leden van vereniging SwifterwinT vinden het belangrijk dat hun mededorpsgenoten fijn en ongestoord kunnen blijven wonen in Swifterbant en verzoeken daarom de directie, de molens RD 01 t/m 05 niet te plaatsen of te verplaatsen naar de Kamperhoekweg.
 
Beste dorpsgenoten kom op voor uw dorp en vraag de directie van SwifterwinT dit verzoek uit te voeren!
 
 
Namens een grote en groeiende groep van verontruste dorpsgenoten.
 
 
Ps. bekijk eens wat het wonen dichtbij industriële windturbines doet met mensen. https://www.youtube.com/watch?v=f7DQ3SgSg0c (living 1600 ft from a windturbine) https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88 (Down wind – windfarm)

https://tvblik.nl/de-hofbar/9-april-2019 (NPO 2)