De molens aangeduid met een zwarte stip hebben een tiphoogte van 213 meter.

De molens aangeduid met een rode stip hebben een tiphoogte van 248 meter

 

Op de onderste kaart is de huidige situatie weergegeven. De molens die eerst richting Lelystad stonden komen nu allemaal rondom Swifterbant.

In de huidige situatie worden de dorpskernen zoveel mogelijk ontweken om geen overlast te veroorzaken voor de bewoners van de kernen.

In de nieuwe situaties komen 5 windmolens (geel gearceerd) met een hoogte van 213 meter dicht bij het dorp te staan en gaan zeker overlast veroorzaken.