1. Hoe hoog worden de molens? Tussen Swifterbant en het IJsselmeer 213 meter. Tussen Swifterbant en Dronten 248 meter. Dit in vergelijking met de Euromast, die "slechts" 185 meter is.
  2. Hoeveel molens worden geplaatst? 61 molens.
  3. Welke molens staan te dicht bij het dorp? 5 molens die bij het Swifterbos worden geplaatst.
  4. Is er een alternatief voor deze molens? Ja, er zijn meerdere opties zowel binnen als buiten het gebied van Windplan Blauw. 
  5. Wat gebeurt er met de oude molens? Deze worden te zijner tijd verwijderd, er is wel een dubbeldraai tijd toegestaan. Er wordt gesproken over een half jaar, echter in de MER (Milieu Effect Rapportage) is 5 jaar aangegeven.
  6. Wie  gaan hinder ondervinden van de molens? 772 huizen (meer dan 2000 inwoners!) krijgen direct te maken met slagschaduw en geluidsoverlast. Hier is de nieuw te bouwen wijk nog niet in meegenomen. Nagenoeg het hele dorp ondervindt last van de rode obstakelverlichting als het donker is.