Ledenvergadering SwifterwinT dd dinsdag 14-05-19

Na gesprekken eerst met de woordvoerders van SwifterwinT en Vattenval en daarna ook met bestuursleden SwifterwinT was het antwoord op de  vraag om de 5 molens niet bij het bos te plaatsen een duidelijk : NEE !!!

Ook het aanbod om samen met het dorp naar een andere plek te zoeken was : NEE !!!

Het was nu aan de leden van SwifterwinT om zich uit te spreken of ze achter het besluit van het bestuur konden / wilden staan.

De presentatie gegeven door de Windbrekers had als doel de omwonende boeren en nieuwe eigenaren van het Windparkblauw in te laten zien dat kiezen voor deze molens een bewuste keuze is om schade aan de dorpsbewoners te accepteren voor eigen gewin. Dat de 500.000.000,- euro subsidie door deze dorpsbewoners betaald gaat worden speelt hopelijk bij de afweging die onze buren / boeren moeten maken ook een rol.

Het appel op goed nabuurschap is uitdrukkelijk gedaan. Bewust het dorp 25 jaar last bezorgen kan nooit het doel zijn. Het spel door het bestuur van SwifterwinT is ‘goed’ gespeeld. Er is gecommuniceerd binnen wat minimaal moet volgens de wet , nl zo dat het zeker was dat de impact van Windplanblauw niet over zou komen op de bewoners van Swifterbant. Ook gemeente en provincie hebben hier graag aan meegewerkt.

Het appel gedaan op het morele besef van de boeren in het buitengebied is hopelijk goed overgekomen. Zij moeten nu afwegen of een daling van jaarlijks rendement op geïnvesteerd vermogen van 30% naar 27%, door de 5 molens bij het bos niet te plaatsen, zwaarder weegt dan 25 jaar hinder toebrengen aan de bewoners van Swifterbant.

De Windbrekers wensen onze dorpsburen veel wijsheid.