Waar gaat het mis in de politiek met de plaatsing van de nieuwe windmolens .

Stand van molens in 2013 , in het buitengebied ver van de kernen.

 

In de MER (Milieu Effect Rapportage) van 2015 geeft onze nationale overheid haar visie op waar windenergie in Nederland het beste opgewekt kan worden.

 

Molens van 120 meter op 5 km afstand , regioplan 2015.

 

Molens  van 120 meter op 3 km afstand regioplan 2015.

 

Geplande molens van 213 meter hoog achter het bos in Swifterbant.

 

In de MER (Milieu Effect Rapportage) van 2015 geeft onze nationale overheid haar visie op waar windenergie in Nederland het beste opgewekt kan worden.

Langs de dijken (tussen de blauwe stippellijntjes) en dus op zijn minst 4 km van het dorp verwijderd. Dit kunnen we in de NOP  bij Urk zien.

 

Waarom is er dan toch ingestemd met het huidige plan waar het hele dorp belanghebbend is daar de afstand tot de molens < dan 10 x de hoogte van de molen is, het dorp ingesloten is met molens en het hele dorp last zal hebben van draaiende, grommende, obstakels en 's nachts van een kerstverlichting om het dorp.

 

Poldermodel.

 

Waar gaat het mis !!!!

Nadat de landelijke overheid via een structuurvisie in 2015  (geen windmolenplan) aangeeft dat, net als in de NOP, het water de beste plek is besluiten provincie en gemeentes  de verdere besluitvorming naar zich toe te trekken.

Je zou verwachten dat de reden hiervoor is dat ze wil zorgen dat de dorpelingen zo min mogelijk last zullen gaan hebben.  Hoe lokaler de besluitvorming  des te beter zicht op de problemen.

De veranderingen aangebracht door lokale politici. (met dank aan VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie)

 

1       Molens op het land i.p.v. in het water

- We sluiten het dorp in windmolens (dorp Swifterbant 6000 inwoners)
- We zijn akkoord dat er 140 mensen uit het buitengebied kunnen participeren en het dorp wat de hinder ondervindt niet.
- We gaan het dorp pas informeren nadat de besluitvorming klaar is en laten dat aan de marktpartijen over.

2       Molens mogen hoger worden dan 120 meter zoals door de landelijke overheid gesteld is.

- Als het echt niet rendabel zou zijn mochten ze wat hoger volgens de MER.  Zonder overleg met de bevolking en zonder zicht op exploitatie is hiertoe besloten door Uw lokale politici.
- Een netto rendement van 15% plus is echt nodig op deze risicoloze investering die met Uw belastinggeld gegarandeerd betaald gaat worden.

3       Structuurvisie 29-11-2012 gemeente Dronten tot 2030 losgelaten.

- Noordelijk van Dronterringweg geen molens wordt visie-loos losgelaten en de hoogste molens mogen hier geplaatst worden (248 meter)

4       Dubbel draaien van molens toegestaan voor 5 jaar.

- Daar dit de financiering makkelijker maakt en het netto rendement hoger voor de participanten maakt dat dit niet geweigerd kon worden.

5       Molens dicht achter het bos moet kunnen.

- Een keuze die maakt dat 700 gezinnen erg veel hinder gaan ondervinden daar zij binnen de zicht- en geluidscountouren vallen.  Nou en!!!

 

Dit alles had zonder de lokale politiek niet hoeven te gebeuren en hadden we :

1       Molens op het water / de dijk gehad zonder dat er een heel dorp last van heeft.

2       Nog veel meer wind energie kunnen opwekken.

3       Niet onze WOZ hoeven  aan te vechten.

4       Geen claim bij overheid en SwifterwinT neer hoeven leggen i.v.m. planschade.

5       Geen tweespalt in het dorp gehad.

 

Gemeente ga doen waarvoor U ingehuurd bent:

1       Bewaak de kwaliteit van leven van de burger.

2       Voorkom voorkeursbehandeling.