Een heel slechte dag voor het dorp Swifterbant.

 

 

Afgelopen woensdag heeft de juridische bulldozer van Wiebes zijn werk gedaan. De Raad van State deed uitspraak in het beroep dat bezorgde inwoners hadden ingediend tegen de voor het dorp Swifterbant en de leefomgeving negatieve plannen van Windplanblauw.

 

Windplanblauw

De uitspraak houdt in dat de initiatiefnemers van Windplanblauw (Vattenfall en SwifterwinT) mogen doorgaan zonder zich iets aan te hoeven trekken van de wensen en de verzoeken van de bewoners van Swifterbant. De nadelen voor het dorp en de inwoners zijn groot. Onder de schone schijn van democratie en rechtstaat wordt de gewone burger monddood gemaakt en met de belangen van direct omwonenden wordt geen enkele rekening gehouden.


Aan het hoofd van SwifterwinT, een niet op wind maar hoofdzakelijk op 845 miljoen staats-subsidie (uw geld dus) draaiend industrieel complex, staat de heer de Clerck. Iemand aan het hoofd van zo’n miljoenenbedrijf met zo’n verantwoordelijke functie moet je op z’n woord kunnen geloven, maar dat kan niet. Zijn toezeggingen in de media blijken niets waard en de holle uitspraken zijn ronduit pijnlijk voor de inwoners van Swifterbant die op het moment dat het werkelijk nodig was nooit goed geïnformeerd werden want daar hadden de initiatiefnemers geen enkel belang bij.

Als wij sowieso turbines op een plek zetten waar de meerderheid van de mensen vinden dat ze niet moeten komen, dan doen we uiteindelijk iets niet goed en dan zullen we met mekaar in overleg moeten treden om te kijken hoe we dat oplossen”. https://www.youtube.com/watch?v=C-wtCufVLzk vanaf 2:22.

 

“Wij zijn samen met de overheden ervan overtuigd dat dit de beste locaties zijn” en “het is de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners zich op de hoogte te stellen” (Interview de Drontenaar, woensdag 26 juni 2019)

“Het wordt landschappelijk beter” (bron: nieuwsbrief Windplanblauw)

“Windplanblauw wil graag een goede buur van het dorp zijn” (bron: de Stentor, woensdag 6 november 2019)

 

Gedragscode acceptatie wind op land

SwifterwinT heeft nooit de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land willen ondertekenen. Deze gedragscode schrijft voor dat omwonenden vroegtijdig, dat wil zeggen in de planfase, betrokken dienen te worden bij de besluitvorming. Vattenfall ondertekende de Gedragscode wel maar liet de oren hangen naar het bestuur van SwifterwinT. Swifterbant ondervindt daarvan nu de nadelen. (Link naar de Gedragscode).

 

SwifterwinT/Vattenfall

De initiatiefnemers strijken straks miljoenen op, cashen riante rendementen van ruim 30% en lachen zich wezenloos. Overigens zijn rendementen van meer dan 15% op overheidssubsidie wettelijk verboden. U, die mogelijk als ‘vriend’ investeert of deelneemt aan Windplanblauw ontvangt echter een maximaal rendement van enkele procenten op uw investering. Openheid van zaken, een groot probleem voor Windplanblauw, wordt niet gegeven.

 

Overheden

Overheden maken zich schuldig aan gelegenheidswetgeving en misleiding enkel en alleen met het doel voldoende ruimte voor windenergie op land te scheppen tegen net of nauwelijks aanvaardbare volksgezondheidseffecten.

Vóór 2011 mocht het geluidsniveau in landelijke gebieden niet boven de grenswaarden van 30, 35, 40 decibel (dB) uitkomen (respectievelijk voor nacht, avond en dag). Dat zijn goed meet- en handhaafbare normen. De nieuwe norm is aanzienlijk verruimd naar 47dB (ruim een verdubbeling van het geluidsniveau) en is omdat het om een jaargemiddelde gaat niet meer direct meetbaar, maar slechts achteraf uit te rekenen. Een klacht over te veel geluid kan door deze jaarmiddeling nooit leiden tot een verzoek om handhaving van de norm. Lees hierover meer

In de Milieu Effect Rapportage (MER) is aangegeven dat meer dan 750 huishoudens (ruim 2000 mensen!) in Swifterbant boven de norm gehinderd zullen worden………. met zulke buren als Windplanblauw heb je geen vijanden meer nodig.

 

Als je strijd voor een rechtvaardige zaak kan je nooit verliezen

De Windbrekers zijn strijdbaar en zullen hun belangen en hun leefomgeving verdedigen! Alle steun in welke vorm dan ook, is welkom.

Windbrekers-Swifterbant (stichting io)

%MCEPASTEBIN%