Waardevermindering van de woningen. We willen u graag wijzen op de uitzending van Argos van zaterdag 15 juni 2019. Dit is naar onze mening vergelijkbaar met onze situatie.
Onderstaand de tekst zoals door NPO 1 aangekondigd:

De winst en verliesrekening van windenergie
Zaterdag 15 juni 2019, 14:00 uur

Windenergie is big business. Winnaars zijn de investeerders in windparken in Groningen en Drenthe. Zij verdienen over een periode van 15 jaar tussen de 2,4 miljoen en 3 miljoen euro per windturbine, mede dankzij een overheidssubsidie van 550 miljoen euro. Verliezers daarentegen zijn de omwonenden van windparken in Noord-Nederland. Zij moeten rekening houden met een flinke waardedaling van hun woningen. Minister Wiebes (EZK) wil een nieuw onderzoek naar die woningwaardedaling van huizen nabij wind- en zonneparken. Betekent dat ook dat woningeigenaren wellicht schadeloos kunnen worden gesteld in de toekomst?

Neem even de tijd en luister naar de uitzending van Argos van zaterdag 15 juni.

 

https://www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/504524-de-winst-en-verliesrekening-van-windenergie