Zomaar een greep uit de reacties die dorpsgenoten stuurden naar het College van B&W van Dronten n.a.v. de voorlichtingsmiddag van woensdag 26 juni 2019:
-------------------------------------------------------------

Geacht college,

 

Als bewoner en belanghebbende ben ik, ondanks de informatie van de gemeente, tegen de paar overlast gevende windmolens die zonder enige noodzaak veel te dicht tegen het dorp geplaatst worden en zou wensen dat ze niet daar geplaatst worden, maar worden gebouwd op één van de alternatieve plekken waar de dorpsbewoners er geen last van hebben.

 

Ook wil ik graag wijzen op de gebrekkige en weinig democratische manier waarop de besluitvorming is verlopen, in tegenstelling met de eerder door de betrokken partijen gedane beloftes.

 

Ik ben één van de vele Swifterbanters die menen dat bewust gekozen is voor de financiële belangen van de deelnemers in het project, ten koste van de gemeenschap, en dat om diezelfde reden de dorpelingen tijdens het voorbereidende traject zoveel zijn buiten gesloten.

 

Met vriendelijke groet,

-------------------------------------------------------------

 

Geacht college voor de hele gemeente DRONTEN,

 

U als meester van alle burgers en jullie als houders en beheerders van alle wetten en aanverwante rechtsartikelen voor alle inwoners van de gemeente DRONTEN verzoeken wij als ingezetenen van de hele gemeente waarvoor jullie zinvol en gepast beleid ontwikkelen, beheren en verdedigen nogmaals na te denken over het voornemen om meerdere Windmolens vlak bij ons mooie dorp te laten plaatsen, draaien en energie aan gebieden elders te laten leveren.

 

In jullie huidige opstelling zijn wij als ondergetekenden ook volledig tegen voornoemd besluit vanwege alle directe en indirecte nadelen voor nu en in de toekomst, voor onszelf en al onze buren. Ook mede namens degenen die momenteel nog niet geheel of maar voor een deel alle betreffende nadelen (kunnen) overzien en/of dat nog niet aan jullie hebben medegedeeld. 

 

Wij wonen inmiddels 14 jaar met veel plezier op ons huidige adres en hopen daar nog lang te genieten.

 

Uiteraard op basis van voornoemde het dringende verzoek aan u allen als College om de betreffende Windmolens niet te laten plaatsen, of verder van ons mooie dorp af te laten plaatsen. Immers de te vervangen Windmolens staat nu in en rondom LELYSTAD, toch?

 

Elke weldenkend mens zal begrijpen dat uw voornemen in de huidige opstelling geheel onrechtvaardig is, en niet conform de richtlijnen van de staat der Nederlanden voor het goed beheren van de belangen van al haar inwoners. Dus ook die van ons in SWIFTERBANT.

 

Met vriendelijk groeten

-------------------------------------------------------------

 

Geacht college,

 

Als bewoner en belanghebbende ben ik, ondanks de informatie van de gemeente, nog steeds tegen de paar overlast gevende windmolens die dicht tegen het dorp geplaatst worden en zou wensen dat ze niet daar geplaatst of verplaatst worden naar een plek waar inwoners geen last hebben.

 

Waarom laat u deze windmolens tegen Swifterbant aan zetten? In Dronten of Biddinghuizen is toch ook plek? Of komen misschien de meeste Collegeleden uit Dronten en willen ze zelf deze gevaarten niet in hun achtertuin hebben?

 

Er is ruimte zat in de polder (Gemeente Dronten)...

 

Met vriendelijke groet,

-------------------------------------------------------------

 

Geacht college,

 

Als bewoner van Swifterbant ben ik, ondanks de informatie van de gemeente, nog steeds tegen de paar overlast gevende windmolens die dicht tegen het dorp geplaatst worden.

Het, voor mij belangrijkste argument is dat ik maar niet begrijp dat het enige kleine totale rustplekje wat wij als bewoners hebben, namelijk ons dorpsbos bedreigd wordt door de molens. Wij genieten elke dag van dit bos. We sporten daar, we lopen daar met de hond, we wandelen, ontmoeten en genieten van de rust. Aan de rand van het bos waar je heerlijk kunt uitwaaien en genieten van het water en het uitzicht. Waarom moet nou uitgerekend daar molens komen te staan? Voorstanders die zeggen dat er geen overlast door aanzicht en geluid van deze molens ontstaat nodig ik uit om langs bepaalde andere groenstroken richting Lelystad te komen kijken en luisteren. Ook daar was het kennelijk noodzakelijk om de molens pal naast deze stroken te plaatsen. Weg rust. 

Ik ben in het algemeen geen tegenstander van windmolens. Toen jaren geleden begonnen werd met het ontwikkelen van windmolenpark Flevoland was ik echter wel teleurgesteld. De weidsheid die er was verdween en eigenlijk waren het alleen nog maar de molens die je blik beheerste. Maar je went eraan kennelijk. Ik wil echter niet wennen aan molens zo dicht aan ons bos en ons dorp. Ik spreek de wens uit dat u alsnog besluit de molens op een andere plek te plaatsen, ergens waar we er geen overlast van hebben.

 

Met vriendelijke groet,

-------------------------------------------------------------

 

Geacht College

Als bewoner en belanghebbende ben ik ondanks de late informatie van de Gemeente Dronten, nog steeds niet overtuigd van de overlast gevende windmolens die gebouwd gaan worden te dicht op het dorp gesitueerd staan.

Hierbij is totaal geen rekening gehouden met de inwoners van Swifterbant, ik zou dan ook wensen dat deze daar niet geplaatst worden maar op een plaats waar wij als inwoners Swifterbant er geen last van hebben.

 

Met Vr Gr

-------------------------------------------------------------

Aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten,

 

Afgelopen weken kreeg ik via diverse wegen te horen dat u van plan bent om aan de rand van het dorp diverse (heel grote) windmolens te gaan plaatsen.

 

Dit verontrust mij zeer!

 

Toen ik destijds voor Swifterbant koos, was dit mede door de door u geplaatste grote borden langs de toegangswegen met daarop

 

RUST

RUIMTE

SCHONE LUCHT

 

Nu houd ik mijn hart al vast voor wanneer die vliegtuigen echt gaan beginnen. (waar blijft dan de door u beloofde schone lucht  en rust).
 
Maar, terugkomend op de molens, ik vraag mij werkelijk af waarom de gemeente Dronten nu besluit om ook de rust en ruimte te grabbel te gooien.
Waar je tegenwoordig ook in het buitengebied fietst in de gemeente Dronten, overal hoor en zie je die verschrikkelijk lelijke molens.
Moet nu werkelijk het zicht in de kern ook nog worden verkwanseld?
Omdat ik een folder kreeg met daarop de aangemelde inloopdag, ben ik inderdaad wezen kijken. (wel vreemd dat de tegenstanders buiten moesten staan...)
Maar uw beelden waren schrikbarend, wat verschrikkelijk groot.
Ik heb meerdere gemeentemedewerkers gesproken en die waren vooral heel erg voor, ondanks dat je vanaf meer dan de helft van het dorp naar die constant ronddraaiende wieken moet kijken.
Op mijn vraag of ze ook in het dorp wonen, bleek dat er geen Swifterbanters tussen zaten, waardoor hun mening niet zo heel relevant meer was (degene ik sprak kwamen uit oa Oss en Lelystad)
Ik verzoek u doormiddel van dit schrijven met klem om zich aan uw destijds geschreven belofte te houden.
Hoor graag van u

-------------------------------------------------------------
 
Geachte heren en dames wethouders, geachte burgemeester,
Net als zoveel andere bewoners van Swifterbant maak ik me zorgen om de plaatsing van de molens vlakbij het Swifterbantse bos.
Bijna dagelijks wandel ik in het bos, omdat het in en rond Swifterbant, een van de enige mogelijkheden is om te recreëren. Dat nu juist voor deze plek gekozen is voor plaatsing van de molens vind ik niet te begrijpen.
Kwaliteit van leven kan toch niet betekenen dat men zich in huis moet opsluiten omdat er verder geen mooie plekken in de directe omgeving meer zijn.
Verloedering, verloedering, verloedering..
Ik ben zeker voor energietransitie en ben voor schone windenergie, maar snap deze keuze niet.
Wellicht wilt u de locatie van deze vijf molens heroverwegen en ze verder van het dorp plaatsen.
Alvast dank,

-------------------------------------------------------------

 

Geacht college,

 

Als bewoner en belanghebbende ben ik, ondanks de informatie van de gemeente, nog steeds tegen de plaatsing van de windmolens die dicht tegen het dorp geplaatst worden.

 

In een eerste informatiebijeenkomst over de windmolens heb ik gesproken:

- met een collega van de gemeente Dronten woonachtig in Oss. Hij gaf aan dat hij ook als privépersoon daar geconfronteerd wordt met plaatsing van windmolens waar hij geen zeggenschap over heeft. U als gemeente heeft met de provincie wel die autoriteit of de capaciteit om een oplossing te vinden. U moet het alleen willen.

- met iemand die een simulatie liet zien van de impact op het dorp. En volgens mij is dat te rooskleurig geweest want deze windreuzen (echt GROOT) torenhoog boven het bos/dorp uit. Valse voorlichting noem ik dat vanuit het project om te manipuleren naar acceptatie.

- met iemand over financiële deelname en er waren geen details bekend. Slechts een extra argument om te manipuleren naar acceptatie.

 

Niemand is tegen windmolens en ik wil niet alleen klagen; maar het is nu huidige prima locaties tegen ongewenste geforceerde locaties.

Het Verdienmodel (financiële belangen lokale initiatiefnemers SwifterWinst) versus het leefgenot van inwoners in het gehele dorp. 

Ik zou u wil vragen: probeer het project nog eens onder de loep te nemen. Iets in de budgettering te zoeken met als doel minder molens met hoger doel bescherming inwoners van externe invloeden. 

Maak het wellicht kostenvriendelijker, dat lijkt me een beter streven. Oplossingen: onteigenen grond zonder compensatie ten behoeve van het algemeen belang, verhogen gemeentelijke heffingen, opbrengsten windmolens verminderde landelijke CO2 en stikstof uitstoot als opbrengsten boeken.

 

Extra wil ik dit nog even aandragen. Als natuurliefhebber zie ik voor en na elke winter grote aantallen ganzen in prachtige V-formaties overvliegen. Precies waar straks de molens gepland zijn. Zal dat stukje historie straks verdwijnen? Zijn die aantallen in de tellingen meegenomen? Is de gemeentelijke dienst of andere partijen van de gevolgen hiervan op de hoogte; zijn kosten opruiming begroot (tijdelijke begroting verwacht ik).

 

Officieel bezwaar indienen is niet zinvol gebleken, procedureel en wetenschappelijk lijkt alles te kloppen, maar toch zou ik wensen dat ze niet daar geplaatst of verplaatst worden naar een plek waar inwoners en natuur er geen last van hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

-------------------------------------------------------------

 

Het is medisch absoluut onaanvaardbaar dat molens zo dicht op t dorp komen te staan mensen met hersenletsel epilepsie en dergelijke aandoeningen worden leterlijk knettergek van slagschaduw zoemlawaai etc van gemeente wege slaat t natuurlijk nergens op een woonwijk op de kavel dijkveld plannen en vlak daarachter molens van 250 mtr hoog jongens wordt eens wakker met elkaar

 

-------------------------------------------------------------

 Alle positieve sociaal economische aspecten die dit project zou kunnen bieden is verloren gegaan doordat een kleine groep mensen volop economisch wil profiteren van hun investering.

 

-------------------------------------------------------------

 Dat men de leefomgeving van de medemens verstoord is bijzaak.  U bent ongerust over geluid en slagschaduw, vergeet daarbij ook niet de lichtvervuiling. 

 

-------------------------------------------------------------

 

Wat in het verleden nog wel geholpen heeft is politieke druk uitoefenen bij de gemeente Dronten door de WOZ waarde van uw woningen te laten verlagen door overlast, Dronten voelt dit in de portemonnee. Vind men niet leuk.

 

-------------------------------------------------------------

Ik vind dat u geldige redenen heeft om dit type windmolens niet in u leefomgeving te hebben. Het had beter geweest om de huidige rijstructuren te gebruiken voor grotere molens.